Esta web usa cookies

Larraungo Harana

Aparkatzeko Txartelak

Aparkatzeko Txartelak Ematea

Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Larraungo Udalbatzak hasiera batez onetsi zuen, 2016ko ilbeltzaren 25eko osoko bilkuran, Desgaitasuna duten pertsonei Larraunen aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza.

Espedientea jendaurrean egonen da 30 egunean, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, bizilagunek eta bidezko interesdunek erreklamazioak, kexak edo oharrak aurkez ditzaten, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan ezarritakoaren arabera. Jendaurreko epea inork alegaziorik egin gabe iragaten bada, ordenantza behin betiko onetsirik geldituko da, eta testua osorik emanen da argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Halaber, hasiera batez onartutako ordenantza Larraungo iragarki taulan ikusgai jarriko da.

Larraunen, 2016ko otsailaren 24an.–Alkatea, José Javier Barberena Etxarri.

Iragarkiaren kodea: L1602460

Ordenantzaren pdf: